Themazondag: 15 november 2015

7 november 2015
Leesrooster

leesrooster week van 8 november

Wat doe je met het Woord van God?

Op 15 november is de themazondag. We bereiden ons daar deze week op voor door het lezen van een paar gedeelten uit de bijbel. Het gaat in de bijbelgedeelten die we deze week lezen over horen en doen. Wat wordt daarover in deze stukjes gezegd?

horen

1 Samuël 3 : 1 – 18 (roeping van Samuël)

Psalm 1

Lucas 2 : 41 – 52 (Jezus als jongen in de tempel)

Johannes 13 : 12 – 17 (wat Jezus vertelt na de voetwassing)

Lucas 24 : 13 – 33 (de Emmaüsgangers)

Romeinen 10 : 9 – 15

Geef een reactie