Wat geloven we?

Als Goede Herderkerk mogen we kerk van Jezus Christus zijn. Dat betekent dat Hij voor ons centraal staat. De bijbel vertelt ons van zijn komst in de wereld en van zijn lijden; van zijn dood voor onze zonden en van zijn opstanding uit de dood. Wie ons kerkgebouw binnenkomt, ziet meteen het grote kruis voorin de kerk. Dat kruis is een symbool van het lijden en sterven van Christus. Daardoor heeft Hij de weg vrij gemaakt naar God. Zo mogen we God, onze Schepper, weer kennen. Geloven betekent voor ons dat we antwoord geven op deze goede boodschap van Gods liefde voor mensen. Kerk van Jezus Christus zijn betekent dan ook dat we Hem willen volgen. We willen leven uit zijn liefde. We willen er zijn voor de mensen om ons heen. Elke zondag komen we samen om God te eren en om elkaar te ontmoeten. Centraal in onze diensten staat de bijbel, Gods Woord. Daar willen we naar luisteren en handelen. We maken deel uit van een groter kerkverband: de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Wat wij als kerk geloven is samengevat in verschillende belijdenissen. De Apostolische Geloofsbelijdenis (uit de 4e eeuw na Christus) hebben we gemeen met alle christelijke kerken. Als kerk die voortkomt uit de Hervorming van de 16e eeuw vinden we ons geloof verder verwoord in onder meer de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Heidelbergse Catechismus.