Geschiedenis

De geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Doetinchem start in Doesburg. In de periode vanaf 1970 was Doesburg een snel groeiende gemeente, zodat het toenmalige kerkgebouw aan de Heerenstraat in Doesburg te klein werd. Er werd een nieuw kerkgebouw gekocht, maar ook dit kerkgebouw aan de Ooipoortstraat werd al snel te klein. In overleg met de Classis Apeldoorn werd besloten om vanaf 7 januari 1972 een extra avonddienst te houden in Het Anker aan de Leerinkstraat te Doetinchem.

Het aantal leden in Doetinchem en omgeving groeide snel. Vanaf 4 april 1976 werden er 2 diensten in Doetinchem gehouden, maar nu in de Goede Herderkerk aan de Eikenlaan 10. De aanvangstijden werden vastgesteld op 11.15 en 18.00 uur.

In de loop van 1981 werden er voorbereidingen getroffen om van Doetinchem een zelfstandige gemeente te maken. Op zondag 3 januari 1982 werd in de avonddienst de gemeente van Doetinchem geïnstitueerd. Deze dienst werd geleid door ds. H.W. Eerland van Doesburg. In deze dienst werden de ambten ingesteld. Een week later nam ds. Eerland afscheid van de gemeente wegen zijn emeritaat. Hij heeft aan de wieg gestaan van onze gemeente en heeft de gemeente mogen bouwen. We kijken daar met veel respect op terug.
In 1982 werd begonnen met het beroepingswerk. Na enige tijd werd besloten om als kerken van Doesburg en Doetinchem gezamenlijk over te gaan tot het beroepen van 1 predikant voor beide gemeenten. Achtereenvolgens werden beroepen uitgebracht op kandidaat H.C. Mijnders, ds. G. Bijkerk, ds. J. van Amstel en ds. H.H. Klomp. Zij bedankten voor het op hen uitgebrachte beroep. In de tussentijd werd de gemeente van 1 september 1983 tot 1 september 1984 pastoraal bearbeid door kandidaat J. Slagboom.
Op 15 maart 1984 werd een beroep uitgebracht op kandidaat G.P.M. van der Linden die dit beroep aannam. Op 29 juni 1984 vond de bevestiging en intrede plaats.
In de praktijk bleek de dubbele taak (predikant van 2 gemeenten) een te zware opgave. Uiteindelijk werd op 29 juni 1987 een overeenkomst ondertekend tussen de CGK van Doesburg, Doetinchem en Nijmegen om gezamenlijk twee predikanten te onderhouden.
Eind 1987 werd een beroep uitgebracht op kandidaat M.C. Mulder die dit beroep aannam. Op 22 januari 1988 deed ds. Mulder intrede als predikant van de gemeente van Doesburg, Doetinchem en Nijmegen.
Ds. G.P.M. van der Linden nam in 1993 een beroep aan naar de gemeente van Hilversum-Centrum. Op 15 januari 1994 werd afscheid van hem genomen.
Het beroepingswerk werd weer ter hand genomen. Nadat ds. Schenau bedankte werd een beroep uitgebracht op ds. J. Breman uit Mijdrecht die dit beroep op 23 juli 1994 aannam.
Op 19 mei 1995 werd afscheid genomen van ds. Mulder omdat hij een op hem uitgebracht beroep vanuit de gemeente van Goes had aangenomen.
In de jaren die volgden wedren meerdere beroepen uitgebracht op predikanten en kandidaten die allen bedankten voor het op hen uitgebrachte beroep. In 1998 werd kandidaat C. de Jong beroepen. Hij nam het beroep aan en werd op 3 juli 1998 aan de drie gemeenten Doesburg, Doetinchem en Nijmegen verbonden.

Op 4 januari 2007 mochten we gedenken dat onze gemeente 25 jaar gelden was geïnstitueerd.

In 2007 ontving ds. J. Breman een beroep van de gemeente van Zwijndrecht welke hij aannam. Op 5 oktober 2007 werd afscheid van hem genomen.

Sinds die tijd is alleen ds. C. de Jong predikant van de gemeenten Doesburg, Doetinchem en Nijmegen. In alle drie gemeenten preekt hij ongeveer even vaak, wat zijn pastorale werk betreft werkt hij hoofdzakelijk voor de gemeente van Doetinchem en nog enkele dagdelen voor de gemeente van Doesburg. Met de gemeenten van Doesburg en Nijmegen is overeengekomen dat er een einde aan het samenwerkingsverband zal komen wanneer ds. C. de Jong een beroep naar een andere gemeente aan zou nemen of anders wanneer een van de drie gemeenten financieel in staat zou zijn om de predikant zelfstandig te kunnen onderhouden.

We zijn dankbaar dat het kerkelijke leven voortgang mag vinden, de diensten van Woord en Sacrament worden gehouden, de ambten worden vervuld en de gemeente wordt gebouwd.
Na aanvankelijke groei, maar daarna behoorlijke terugloop in het ledenaantal mogen we in 2011 een behoorlijke groei van de gemeente opmerken. We hebben eind december 2011 ongeveer 280 leden.

In de geschiedenis van onze gemeente hebben we Gods hand mogen ervaren. We hopen en bidden voor de toekomst dat Hij ons als gemeente zal blijven leiden!